„Contemplations“ Merlot Malbec 2019 – съзерцание на естествената красота

Новата серия етикети на „Contemplations“ Merlot Malbec 2019 e вече факт, като този път в нея е изразено съзерцанието на естествената красота. Съвършенството на създадените от природата проявления на красотата и символизмът, е намерло своето място в шестте арт етикета – „Цветята“, „Рибата“, „Хамелеонът“, „Пеперудата“, „Морско конче“, „Перото“.

Сподели: