ВНИМАТЕЛНО КУЛТИВИРАНО ЛОЗЕ В ИСТОРИЧЕСКИ ЗЕМИ

Katarzyna Estate се намира в една от най-южните точки на България, в местността Бялата пръст. Лозята са разположени в подножието на Източните Родопи, по красиви и живописни хълмове, с все още прелестно дива природа. По тези земи древните траки са произвеждали вино преди повече от 5000 години. Виното за тях е било важна част от бита, празненствата и руталите им. Историята доказва, че те не само са едни от най-древните народи, които произвеждали вино, но са го превърнали в истински символ и култура. В непосредствена близост до имението, в района на село Мезек, е открита една от най-запазените тракийски гробници. Тя е най- голямата и една от най-интересните и внушителни куполни гробници от микенски тип, която е запазена изцяло в оригиналния си вид. Сред съкровищата, които са ни завещали траките,има множество рисунки и стенописи, изобразяващи различни винени ритуали, както и различни златни и сребърни съдове.

Освен, че притежават богата история, тези земи имат и изключително благоприятни условия за отглеждане на лозя. Климатът е със силно средиземноморско влияние, почвите песъкливи и в комбинация с въздушните течения, предлагат отличен тероар, който позволява на гроздето да узрява бавно,

Традиция наследена от траките, която живее и днес

ТЕРОАРЪТ

Най-важното за едно голямо вино е тероара. Уникалността на местоположението и спецификите на климата и почвата са най- важните фактори за отглеждането на лозята и добиването на качествено грозде. Влиянието на тероара доминира над характеристиките на сорта и точно в това се крие предизвикателството да правиш вино и да го превърнеш в едно безкрайно приключение. Комбинацията на климат, почва и надморска висoчина определят вкуса на гроздето в различните райони, микрорайони или дори отделни парцели. От тяхното взаимодействие зависи гроздето да достигне перфектна и хармонична зрялост. Тероарът е немислим фактор без човешката дейност, защото без пълната отдаденост и грижа, едно място, колкото и „привилегировано“ да бъде, не би се превърнало в изключително лозе. От значение е с каква ориентация и наклон ще бъде лозето, подбора на сортовете и подложките, формировката, резитбата, гъстотата на лозите, ограничаването на добива, беритбата, технологията на производство и т.н. Истината за тероара се разбира с годините, с всяка нова реколта и с постоянното качество, това е едно дълго пътуване, което продължава и днес.

Тероарът е есенцията на големите вина. Тероарът е всичко и нищо. Всичко, защото без него нищо не е възможно и нищо, защото се разкрива единствено чрез нашия труд.....

МАГИЯТА Е В ПОЧВАТА

Земята, на която отглеждаме лозята си е едно от големите предимства в имението ни. Именно разнообразните почви в отделните парцели и променящата се надморска височина, дават възможност на екипа да разполага с различни като качества и специфика площи. В следствие на това гроздето, което добиваме има различни характеристики, а това ни позволява да го винифицираме в индивидулани партиди. Накрая технолозите избират как да ги купажират, така че произведените вина да се отличават с високо качество и собствен стил.

Основно почвения състав в имението разделяме на 3 вида: пeсъкливи, кафяви горски и глинести червени почви. Въпреки че, песъчливо-глинестата структура позволява на влагата да се задържи в по-дълбоките земни пластове, лозето ни е снабдено с капково напояване, което е много важен инструмент за регулирането на влажността в сухите и горещи лета.

КЛИМАТ

Местността, в която оглеждаме нашите лозя е хълмиста, много живописна и все още прелестно дива. В района, климатът е умереноконтинентален, със силно изразено средиземноморско влияние и най-продължително слънчево греене. Характерни белези са топлото и сухо лято, меката зима и сравнително малката годишна темпера- турна амплитуда. Денят е дълъг, а късното слънцегреене допринася за бавното и балансирано узряване на гроздето и формиране на вкусов профил с изявен плодов характер.

Важна предпоставка за благоприятното развитие на лозята в региона играе и своеобразният въздушен коридор, който се оформя между Сакар планина и Източните Родопи с преобладаващи северозападни и североизточни ветрове.

ЛОЗЯТА НИ

Katarzyna Estate притежава 7500 дка собствени лозови масиви, разположени в местността Бялата пръст, в землището на село Белица и село Лозен. Засаждането започва в периода 2004 – 2007 година, след внимателно проучване на почвите и климатичните специфики на отделните парцели. Основно насъжденията са от 2006 година, а съотношението между червени и бели сортове е 70:30.

От лозовите масиви с бяло грозде, най-голям дял има сортът Шардоне, а останалите бели сортове, които отглеждаме са Совиньон блан, Семийон, Пино гри, Траминер, Вионие и Мускат. Червените ни сортове са Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира, Малбек, Темпранийо, Карменер, Рубин и Мавруд. Най-важното, което сме установили е, че при правилна и прецизна работа в лозето се получават последователни и закономерни резултати в качеството на продукта.

ГРОЗДОБЕР

Всяка реколта има своя собствена история, а нашата започна за първи път през 2006 г. и с всяка следваща растяхме и се променяхме заедно с нашите лозя. С годините сме събирали различни факти и цифри за валежи, температури, влажност и други данни, но преди всичко сме събрали емоциите, чувствата, щастието и понякога обезсърчението, с които всеки, който има нещо общо с природата неизбежно се сблъсква. Важен фактор за качеството на виното е да се определи правилното време за гроздобер. Прибирането на реколтата е най- натоварения и критичен момент от годината за всеки винопроизводител. При нас беритбата започва през август и продължава до октомври като събираме гроздето си рано сутрин на ръка в касетки от 12-14 кг.

Предвид, че избата и лозята се намират в една от най-южните и топли точки на страната, за екипа е голямо предизвикателство да съчетае оптималната зрялост на гроздето, така че да постигнем хармония, баланс и нежност във вината.

Всяка реколта е различна и предизвикателна, а най-добрите за нас отличихме със звезда