КАТАРЖИНА ЕСТЕЙТ

Katarzyna Estate се намира в един от най-благодатните райони за отглеждане на лозя в България и е разположена на една и съща географска ширина с едни от най–известните винени области в Европа. Избата е позиционирана в най южната част на страната, на 2 км. от границата с Гърция, в подножието на Източните Родопи. Местността е хълмиста, много живописна и все още прелестно дива.

Голямо предимство на избата е, че екипът работи и разполага с много и най-вече различни като качества и специфика площи в лозовите ни масиви. Това дава възможност за голям брой различни партиди вина, които се използват за оформяне на финалните продукти. Да се реализира целия проект – от идеята и скицата до истински добро вино като краен продукт. Виното изразява и носи спецификата на тероара, стила на технолозите и дори вкуса на потребителите.

ТЕРОАР

Климатът е умереноконтинентален, със силно изразено средиземноморско влияние. Характерни белези са топлото лято, меката зима и сравнително малката годишна темпера­турна амплитуда. Важна предпоставка за благоприятното развитие на лозята в региона играе и своеобразният въздушен коридор, който се оформя между Сакар планина и Източните Родопи. Katarzyna Estate се намира в района с най-продължително слънчево греене. Тероарът е есенцията на нашите вина, той е всичко или нищо. Всичко, защото нищо не е възможно без него и е нищо, защото се проявява само чрез нашият труд.

ЛОЗЯ

Katarzyna Estate притежава 7 500 дка собствени лозови масиви в един от най-добрите за отглеждане на лозя райони на България. Подбраните сортове Мерло, Каберне совиньон, Сира, Каберне фран, Малбек, Темпранийо, Карменер, Мавруд, Шардоне, Совиньон блан, Семийон, Вионие, Пино Гри, Мускат, Траминер и др. са съобразени с климатичните особености на региона и вида на почвите. Най-важното, което сме установили е, че при правилна и прецизна работа в лозето се получават последователни и закономерни резултати в качеството на продукта.

ЛОЗЯ

Katarzyna Estate притежава 7 500 дка собствени лозови масиви в един от най-добрите за отглеждане на лозя райони на България. Подбраните сортове Мерло, Каберне совиньон, Сира, Каберне фран, Малбек, Темпранийо, Карменер, Мавруд, Шардоне, Совиньон блан, Семийон, Вионие, Пино Гри, Мускат, Траминер и др. са съобразени с климатичните особености на региона и вида на почвите. Най-важното, което сме установили е, че при правилна и прецизна работа в лозето се получават последователни и закономерни резултати в качеството на продукта.

БИО

Част от лозовите насаждения на Катаржина Естейт се отглеждат биологично. Биологичното вино е нов прочит на продукта, произвеждан преди стотици години, което отразява целта на съвременния човек за връщане към първичното и натуралното, както и към опазване на околната среда. Практиките на био-производството почти не се отразяват върху характеристиките на виното и не гарантират задължително по-добри вкусови качества. В Катаржина Естейт се преработва биологично грозде от 2015 г.

РАЙОН

Районът, в който се намира Katarzyna Estate, е известен със своята древна история и традиции. Източници на повече от 5000 години доказват, че траките, римляните и българите, живели по тези земи, са се занимавали с лозарство и винарство от най-дълбока древност. В този най-южен край на България се намират и едни от най-интересните места, свързани с многовековното културно-историческо наследство на страната ни.

РАЙОН

Районът, в който се намира Katarzyna Estate, е известен със своята древна история и традиции. Източници на повече от 5000 години доказват, че траките, римляните и българите, живели по тези земи, са се занимавали с лозарство и винарство от най-дълбока древност. В този най-южен край на България се намират и едни от най-интересните места, свързани с многовековното културно-историческо наследство на страната ни.

ПОСЕЩЕНИЯ

Разположена в най-южната част на България, само на няколко часа път от слънчевите плажове на Гърция, Katarzyna Estate съчетава дегустиране на забележителни вина, разходки из лозята и посещение на многобройните културни паметници, с които регионът е известен. Стенописите в избата изобразяват срещата на Дионисиевите и Елевзинските мистерии с тракийските им корени.

КОНТАКТИ

Катаржина Естейт

Местност Бялата Пръст
6500 Свиленград, България

тел. +359 89 22 77 206

office@katarzyna.bg

КОНТАКТИ

Катаржина Естейт

Местност Бялата Пръст
6500 Свиленград, България

тел.: +359 89 22 77 206

office@katarzyna.bg