Последна актуализация: 04.10.2021

С използването на katarzyna.bg Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

С използването на katarzyna.bg Вие декларирате и гарантирате, че имате навършени 18 години.

Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.

Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между „Платинум Брандс“ ЕООД и Клиента.

1.Общи положения
По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:
„Платинум Брандс“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 201891250, рег. номер по ДДС BG 201891250, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Патриарх Евтимий” № 86, представлявано от управителя Ралица Иванова Чернева, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин katarzyna.bg

Надзорен орган за защита на потребителите: Комисия за защита на потребителите;

Надзорен орган за защита на данните: Комисия за защита на личните данни;

Под „стоки и услуги”, предоставяни от „Платинум Брандс“ ЕООД се разбират:
– вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
– куверти/ваучери за обучения, подаръци, събития, дегустации и пазаруване на стоки;
– аксесоари и опаковки;

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в katarzyna.bg и е съгласно с настоящите Общи Условия.

„Клиентски профил” е информацията за Клиента (имe, фамилия/ търговска фирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени от последния при закупуване или регистрирането му и съхранявана от katarzyna.bg за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от katarzyna.bg услуги.

С използването на уеб сайта katarzyna.bg Вие заявявате, че сте отговорни за поддържането на вашия профил и парола и за защитен достъп до вашия компютър. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име или имейл и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през katarzyna.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин (нюзлетър) на katarzyna.bg, ако услугата е налична. Вие сте отговорни за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на вашата парола или профил.

katarzyna.bg не носи отговорност за загуби или повреди породени от неспазване на вашите отговорности и задължения според тези Общи Условия. За да закупите продукт или да използвате услуга предлагани от този уеб сайт, Вие трябва да се регистрирате и/или да предоставите изисканата от нас информация за да изпълним заявката Ви. Налице е възможност за подаване на заявки и без регистрация.

С подаването на поръчка за покупка и приемането на настоящите общи условия, Вие правите електронно изявление за сключване на договор с нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона “Регистрация” или „Завърши поръчката“, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация.

Автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител.

2. Поръчки за покупка
При поръчка или регистрация Клиентът предоставя следната информация:
за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;
за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес, e-mail.

С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че:
(1) Вие сте на поне 18 годишна възраст;
(2) използвате своята действителна самоличност;
(3) Вие сте предоставили само вярна, точна, актуална и пълна информация;
(4) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна;
(5) Вие приемате „Общи Условия” на katarzyna.bg като отбележите полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба на онлайн магазина katarzyna.bg”. Това действие представлява електронно изявление по смисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и има правнообвързващо действие за страните.

Процес на поръчка за покупка
При поръчка за покупка, Клиентът извършва следните последователни действия:
Избира желаните от него продукти, които добавя в своята количка като натисне бутон „Купи” (бутон с икона “пазарска количка”) срещу съответната стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята “количка” ( намираща се в горната дясна част на уеб сайта).

В своята “количка” Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон „Завърши поръчката”);

За да продължи, Клиентът се регистрира (ако е нов потребител) или влиза в профила си (ако е съществуващ потребител), като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка;
Когато клиентът пазарува без регистрация, след избор на съответните продукти, преминава към попълване на данните, необходими за изпълнение на поръчката (име, фамилия, телефон, адрес за доставка и ел. поща);

Клиентът потвърждава заявените данни от бутона „Завърши поръчката”;

Поръчката за покупка на стока през katarzyna.bg се счита за извършена след натискане на бутона “Завърши поръчката”.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за katarzyna.bg не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката
Поръчката за покупка се приема от katarzyna.bg чрез изпращане на автоматично съобщение до имейл адрес на Клиента.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността ѝ на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента. katarzyna.bg не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, katarzyna.bg в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката, посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента имейл адрес. katarzyna.bg ще / ще промени поръчката по желание на Клиента.

3. Доставка
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка от куриер. Всички поръчки се доставят чрез куриер. Доставката на нашите артикули се изчислява на база тегло. Цените на услугата са както следва:

До 6 бутилки включително (в една пратка) – 7.00 лв.*
От 6 до 12 бутилки включително (в една пратка) – 14.00 лв.*
13 или повече бутилки (в една пратка) – Безплатна доставка *
При покупка на стоки на стойност 150.00 лв. (сто и петдесет лева) или повече лева (в една пратка) – Безплатна доставка *

* Всички цени и срокове на доставки са на територията на България. Доставките се извършват до всяка точка на България, без значение дали е във Вашия дом или офис или офис на куриера. Цените са фиксирани и не зависят от населеното място на поръчката.

Всички разходи за доставка се заплащат в момента на осъществяването, посредством наложен платеж или в момента на поръчката, ако сте заявили плащане през myPOS (Плащане с кредитна / дебитна карта). Цената за доставка не е включена в цената на стоката.

Срокове на доставка:
Най-късно до 2 (два) работни дни – за територията на гр. София и страната, ако поръчките са заявени до 14:00 часа на съответния ден.
Най-късно до 3 (три) работни дни – за територията на гр. София и страната, ако поръчките са заявени след 14:00 часа на съответния ден.
 Доставките се извършват от понеделник до събота, като в събота са до обяд, съгласно работното време на куриерската фирма. В делнични дни, доставките се извършват в съответствие с работното време на куриерската фирма.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида ѝ и транспорта за доставка.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, katarzyna.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

4. Цени и начин на плащане
Всички цени на стоки в онлайн магазин katarzyna.bg са в български левове (BGN). Цените са с включен ДДС.

Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка. Сумата дължима за поръчаните продуктите и разходите за доставка могат да бъдат платени по следния начин:

През myPOS (Плащане с кредитна / дебитна карта)
Или
В брой (наложен платеж) от Клиента или от трето лице от името на Клиента, в момента на доставката на поръчката като плащането се извършва на представител на куриерската фирма;

4.1. Политика за връщане на стоки и отказ от направени поръчки
(1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на доставка на стоката.
(2) В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Клиентът е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(3) Клиентът се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, без да засяга тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(4) Клиентът може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе или на имейл: info@katarzyna.bg
(5) Сумата за връщане на поръчка е 12 лв. – при връщане на поръчка включваща до 6 бутилки и 24 лв. – при връщане на поръчка включваща до 12 бутилки. В случай на упражняване на правото на отказ от договора, сумата за връщане на поръчката се заплаща от Клиента.
(6) Клиентът губи правото на отказ от договора при следните обстоятелства:
-когато продуктът е със скъсан или премахнат етикет;
-когато състоянието на продукта е повредено;
-когато целостта на продукта или неговата опаковка (бутилка) е нарушена;

5. Права на Клиента
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през katarzyna.bg, като върне стоката (в търговския и вид, в който я е получил) в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на получаването и заплати куриерските разходи по връщането ѝ.

В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до katarzyna.bg и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес:

гр. София, бул. “Патриарх Евтимий” № 86 или на имейл адрес info@katarzyna.bg

Всички наши продукти са осигурени с хартиени етикети и стикери.
 Продукти със скъсани или премахнати етикети, не могат да бъдат върнати и няма да се заменят.

Продуктът трябва да бъде запазен в НЕПОВРЕДЕНО състояние и с ненарушена цялост.

Всички стикери, етикети и т.н. да са на правилните места.

Налице са всички допълнителни детайли на продукта.

Моля, имайте предвид, че доставката в двете посоки е за сметка на клиента.

При отказ за получаване на стоката от страна на Клиента, отказът се счита за неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

(1) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:
– особен вкус на предоставяните винени продукти.

6. Права и защита на лични данни

За какво използваме вашите лични данни?
katarzyna.bg („Платинум Брандс“ ЕООД) събира и използва вашите лични данни, за да администрира, поддържа, подобрява и получава обратна информация за предлаганите от нас услуги и да установява и предотвратява грешки, нарушения на нашата система за защита, закона или нашите договорни условия.

Личните данни във връзка с разплащания, извършени с кредитна / дебитна карта се администрират от доставчика на платежната услуга – myPOS.

Политика за поверителност
Предоставените от вас лични данни (име, адрес, телефон, имейл) се използват само и единствено за осъществяване на контакт с вас и извършване на покупката(доставка на избраните от вас продукти). Създаването на профил в сайта не е задължително. Ако създадете профил, то вие имате възможност да редактирате или премахнете личните си данни от сайта или напълно да изтриете профила си. Профилите в сайта не са публични и трети лица нямат достъп до предоставената от вас информация (лични данни).

katarzyna.bg пази архив с направените от вас поръчки. Ако желаете архивът с направените от вас поръчки и данните за тях да бъдат премахнати напълно, моля изпратете имейл на info@katarzyna.bg

Моля, запознайте се с Политиката за поверителност и Бисквитки – тя е неразделна част от настоящите Общи условия за ползване на katarzyna.bg.

Ако имате допълнителни въпроси по отношение политиката ни за поверителност и начините, по които използваме и обработваме личните ви данни, моля свържете се с нас на имейл info@katarzyna.bg

7. Авторски права
katarzyna.bg уважава правото на интелектуална собственост на другите и затова молим нашите потребители за това. Освен ако не е изрично разрешено от katarzyna.bg, Вие се съгласявате да не променяте, отдавате, наемате, заемате, продавате, разпространявате или създавате производни на katarzyna.bg, изцяло или от части.

Сайтът katarzyna.bg, собственост на „Платинум Брандс“ ЕООД и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от съдържание на нашия уеб сайт е изключителна собственост на „Платинум Брандс“ ЕООД и не може да бъде използвано за други цели освен за тези посочени на сайта. Услугите и информацията предоставени тук са единствено за ваше лично ползване. Нищо от съдържанието тук не прехвърля явни или скрити права, собственост или интереси на този уеб сайт към вас.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8. Промени и актуализация
8.1. „Платинум Брандс“ ЕООД си запазва правото да добавя нови артикули и услуги, да променя или премахва съществуващи, без да е необходимо предварително предупреждение.
8.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на стоки и услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание по подходящ начин, когато е технически осъществимо и публикувани тук. Промените действат занапред и не засягат поръчки направени преди влизане в сила на промените в настоящите условия.
8.3. Промените действат занапред и не засягат заявки, които са били потвърдени преди датата на публикуване на съответните промени. Промените се прилагат за всяка следваща заявка считано от датата на подаването й

8.4. Поради това че стоките и услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да извършим съответната продажба или да предоставим съответната услуга, когато е приложимо. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Сайта. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време. Ако в този период са направени покупки, същите следва да бъдат заплатени съгласно действащото законодателство.

9. Други
9.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, katarzyna.bg не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
(а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или стоките;
(б) изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.
9.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд.
9.3. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.
9.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.